Sagnfossen kraftstasjon

Rehabilitering, ombygging og ny turbin-/maskinhall. Ferdig høsten 2007.

Beliggenhet: Sagnfossen, Trysil kommune
Byggherre: Eidsiva Kraft AS
Arkitekt: Arkitektbua as
Landskapsarkitekt: Arkitektbua as

Flere prosjekter

Bygg

Trysil rådhus

Påbygging ny etasje på eksisterende fløy, tilbygg nytt servicetorg, div. ombygging med heis, nytt ventilasjnsanlegg og generell opprusting. Full prosjektering med anbud og oppfølging byggeperiode. Ferdigstilt høsten 2009.

Bygg

Horisont Trysil

Ett bygg med i 2-3 etasjer med parkeringskjeller, totalt 20 fritidsleiligheter med høy standard på en av Trysilfjellets beste tomter.

Lukk meny