Prosjektert hyttetun ved Skihytta i Trysilfjellet

Bygningene er planlagt oppført i bindingsverk med laftede gavler og ås-tak av rundtømmer (stav/laft) tekket med torv.

 

 

Garasjer, bakvegg i sokkel og etasjeskiller utført i betong. Vannbåren gulvvarme i alle bygninger basert på grunnvannsbrønner og varmepumper. Rammetillatelse gitt i juni 2014. Bestående av: – Hovedhytte med sokkeletasje og 3 garasjer, ca 320 m2 BYA og ca 500 m2 BRA – Stabbur med en boenhet, ca 50 m2 BYA og 72 m2 BRA – Anneks med to boenheter, ca 125 m2 BYA og 106 m2 BRA – Anneks med en boenhet, ca 86 m2 BYA og 73 m2 BRA

Flere prosjekter

Bygg

Horisont Trysil

Ett bygg med i 2-3 etasjer med parkeringskjeller, totalt 20 fritidsleiligheter med høy standard på en av Trysilfjellets beste tomter.

Bygg

Trysil rådhus

Påbygging ny etasje på eksisterende fløy, tilbygg nytt servicetorg, div. ombygging med heis, nytt ventilasjnsanlegg og generell opprusting. Full prosjektering med anbud og oppfølging byggeperiode. Ferdigstilt høsten 2009.

Lukk meny