Kommunedelplan Osenområdet

Kommunedelplan for Osenområdet med spesiell fokus på nye hytteområder, tilrettelegging for båtbruk på Osensjøen, nye boligområder og aktiviteter på grendesenteret Osnesset, sikring og videre utvikling av badeplass på regionalt friområde Osmundsand. Plan oversendt til planbehandling våren 2009.

Beliggenhet: Åmot kommune
Oppdragsgiver: Åmot kommune
Konsulent: Arkitektbua as

Flere prosjekter

Arealplan

Nesbyen Alpinsenter

Hovedformålet med planen er innpassing av nytt skitrekk med nedfart sammen med byggeområder for fritidsboliger (med ulike krav til arealutnyttelse) og fritids- og turistformål samt gode løsninger for grønnstruktur og øvrig infrastruktur.

Lukk meny