Bredt fagmiljø med hovedkompetanse innenfor byggprosjektering og areal- og landskapsplanlegging.

Arkitektbua as ble stiftet 1991 og vi har vår hovedkompetanse innenfor byggprosjektering og areal- og landskapsplanlegging. Denne kombinasjonen gjør oss til en allsidig samarbeidspartner som kan løse de fleste oppgaver både mht. reguleringsmessige forhold og i forbindelse med aktuelle byggesaker.

Arkitektbua AS er sentralt godkjent for ansvarsrett.
Arkitektbua AS er sentralt godkjent for ansvarsrett.

Kompetanse og sammensetning

Vi har for tiden 8 ansatte fordelt på følgende faggrupper:

  • 2 sivilarkitekter
  • 1 landskapsarkitekt (godkjent utdannelse NMBU, MNLA)
  • 1 arealplanlegger
  • 3 tekniske tegnere hvorav 1 med tilleggsutdannelse interiørarkitekt (MIAF)

Arkitektbua as har en typisk flat og demokratisk eierkonstellasjon da 6 av de ansatte også er medeiere i bedriften.

Erfaringsmessig har vi omtrent lik oppdragsfordeling mellom offentlige og private oppdragsgivere. Normalt utgjør byggprosjektering ca 2/3, arealplanlegging ca 1/3, av omsetningen.

Konkurranser

Utover konkrete tilbud på jobber i konkurranse med andre konsulentfirmaer, har vi pga. god ordretilgang og få konkurranser i vårt nedslagsområde, holdt en lav profil mht arkitektkonkurranser i senere år.

Kontoret har vunnet følgende konkurranser:

  • Rådhusplassen Elverum kommune (sammen med Sjåtil & Fornæss AS)
  • Utomhusplan rådhuset Bergset, Rendalen kommune
  • ”Rena 2002”, stedsutviklingsplan Rena, Åmot kommune

Ambisjoner

Selv om verden blir stadig mindre på grunn av ny teknologi, kommer en ikke utenom at fysisk nærhet er viktig.

Vi har ambisjoner om å være førstevalget i vårt nærområde , samtidig som vi gjerne gjør prosjekter hvor som helst i verden hvor vår kompetanse er etterspurt.

Vi ønsker å være i front når det gjelder energi- og miljøløsninger innenfor arkitekt- og landskapsarkitektfaget.

Lukk meny