VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FULUFJELLET, R5458 OG NYTT FELLES RENSEANLEGG

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR SKARLISKOGEN 3, HB 8711 og HB 8708.

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR REVIDERING AV REGULERINGSPLAN TRYSIL-KNUT FJELLSENTER HC8515/8509

Varsel om oppstart av planarbeid - Røyhusegga Hytteområde HB5504

Varsel om oppstart av planarbeid - Wolf Road 4X4, Åmot kommune

Dato: 09.02.2021

Varsel om oppstart av planarbeid - Enlia grustak Åmot kommune

Dato: 01.12.2020

Varsel om oppstart av planarbeid - Finnskogbanen, Åsnes kommune

Dato: 25.11.2020

Varsel om oppstart av planarbeid - Skihytta Vest HC1517, Trysil kommune

Dato: 02.07.2020

Varsel om oppstart av planarbeid-Kverntjern Hyttefelt

Dato: 26.03.2020

Varsel om oppstart av planarbeid Trysilfjellet Arena-Del1

Dato: 25.02.2020

Varsel om oppstart av planarbeid Færder Camping,
Åsnes kommune

Dato: 14.01.2020

Detaljregulering Engemoen massetak,
Trysil kommune

Dato: 05.11.2019

Detaljreguleringsplan for boligområde Bygderberget Nord

Dato: 24.01.2019

Høgskoleområdet Rena

Dato: 03.10.2018

Åmot kommune ønsker å legge til rette for videre utvikling av Høgskoleområdet på Rena.

Filer:

Detaljregulering felt F9 og BA6 - Natten og Tverrlie, Nes kommune

Dato: 25.05.2018

Nesfjellet Eiendom AS ønsker å starte opp detaljregulering av feltene F9 og BA6 jf kommunedelplan for Natten og Tverrlie. Trykk på overskrift for å få opp varslingsdokumentene.

Filer:

Detaljregulering Damgaard-tunet

Dato: 09.04.2018

TJ Eiendomsutvikling AS ønsker å regulere et nytt boligområde for ene-, tomanns- og flermannsboliger i området nordøst for bydelen Ydalir.
Trykk på overskrift for å få opp dokumentene.

Filer:

Detaljregulering Tekna park

Dato: 23.03.2018

På vegne av Stor-Elvdal kommune, gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, kjent igangsetting av planarbeid for Tekna park på Koppang, planid 20180100.

Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere område I4 (avsatt til idrettsanlegg i kommunedelplan for Koppang) til ski- og alpinanlegg, samt sykkel og klatrepark med tilhørende grønnstruktur og områder for friluftslivsaktiviteter.

Filer:

Detaljregulering Trudvanggata 7 - Rena

Dato: 06.03.2018

Wigdal Eiendom AS ønsker gjennom denne reguleringsplanen å bidra til en mer bymessig fortetting på en sentral tomt på Rena. Trykk på overskrift for å får opp dokumentene.

Filer:

Detaljregulering Sandbakken 13 - Elverum

Dato: 10.02.2018

Oleas Holding AS v/ Ole Erik Framås, eier av tomt gnr30/bnr450, ønsker å revidere eksisterende reguleringsplan med tanke på en høyere utnyttelse av byggetomten. Trykk på overskrift for å få opp dokumenter.

Filer:

Detaljregulering for del av Carlbergveien - Rygge kommune

Dato: 19.12.2017

Rygge kommune ønsker å regulere et areal langs Carlbergveien til bl.a. byggetomt med formål botilbud for brukere med ulike grader av funksjonshemming (6 leiligheter med fellesareal og vaktenhet). Frist for kommentar/ innspill er 26. januar 2018.

Filer: