Innbygda driftsentral

Nytt renseanlegg for Innbygda sentrum og Trysilfjellet.

Totalt 2865 m2 BRA. Ferdig våren 2010.

Beliggenhet: Innbygda, Trysil kommune
Byggherre: Trysil kommune
Arkitekt: Arkitektbua as
Landskapsarkitekt: Arkitektbua as

Flere prosjekter

Bygg

Trysil rådhus

Påbygging ny etasje på eksisterende fløy, tilbygg nytt servicetorg, div. ombygging med heis, nytt ventilasjnsanlegg og generell opprusting. Full prosjektering med anbud og oppfølging byggeperiode. Ferdigstilt høsten 2009.

Bygg

Horisont Trysil

Ett bygg med i 2-3 etasjer med parkeringskjeller, totalt 20 fritidsleiligheter med høy standard på en av Trysilfjellets beste tomter.

Lukk meny