Horisont Trysil

Ett bygg med i 2-3 etasjer med parkeringskjeller, totalt 20 fritidsleiligheter med høy standard på en av Trysilfjellets beste tomter.

Beliggenhet: Trysilfjellet, Trysil kommune
Byggherre: Trysilbyggerne AS
Arkitekt: Arkitekbua AS
Landskapsarkitekt: 
Arkitekbua AS
Byggeteknikk: 
Arkitekbua AS

Flere prosjekter

Bygg

Trysil rådhus

Påbygging ny etasje på eksisterende fløy, tilbygg nytt servicetorg, div. ombygging med heis, nytt ventilasjnsanlegg og generell opprusting. Full prosjektering med anbud og oppfølging byggeperiode. Ferdigstilt høsten 2009.

Lukk meny