Gravplass og adkomstparti Østby kirke

Nytt gravfelt med div detaljering vannpost, beplantning, gjerde, port, natursteinsbelegg, nytt adkomstparti kirke med HC-tilgjengelighet.

Beliggenhet: Østby, Trysil kommune
Byggherre: Trysil kirkelige fellesråd
Landskapsarkitekt: Arkitektbua as