Trolltoppen – Utomhusplan

Utarbeidet ny reguleringsplan for området. Planen legger til rette for to leilighetsbygg i 2-4 etasjer med en høyere utnyttelse og fortetting. Utomhusplan for området er vedlagt under.

Beliggenhet: Elverum kommune
Byggherre: Trolltoppen Utbygging AS
Arkitekt: Arkitektbua as
Landskapsarkitekt: Arkitektbua as

Trolltoppen A3_500_SIT_UTOMHUSPLAN_190916