Sagnfossen kraftstasjon

Oppgradering og ombygging av eksisterene kraftstasjon med ny maskinhall, landskapsplan med plassering av overskuddsmasser, massetak/istandsetting, vegetasjons-behandling, fisketrapp/-bekk mm. Ferdig høsten 2007.

Beliggenhet: Sagnfossen, Trysil kommune
Byggherre: Eidsiva Kraft AS
Arkitekt: Arkitektbua as
Landskapsarkitekt: Arkitektbua as