Sagnfossen kraftstasjon

Rehabilitering, ombygging og ny turbin-/maskinhall. Ferdig høsten 2007.

Beliggenhet: Sagnfossen, Trysil kommune
Byggherre: Eidsiva Kraft AS
Arkitekt: Arkitektbua as
Landskapsarkitekt: Arkitektbua as