Reguleringsplan Trysil Superpark

Reguleringsplan for Trysil Superpark beliggende på kommunens nedlagte grustak litt nord for Nybergsund. Planoppgaven omfatter bla trafikkløsninger, støyvurderinger, plassering av bygningsmasse/ aktiviteter, ivaretagelse av automatisk feredede kulturminner, terrengbearbeiding og parkmessig opparbeiding. En viktig del av planarbeidet har vært planprosessen med involvering av naboer og private grunneiere som på en eller annen måte blir berørt av prosjektet. Ferdig planforslag er et resultat av et tett og godt samarbeid med tiltakshaver og faggruppene arkitekt, landskapsarkitekt og arealplanlegger på Arkitektbua.