Rådhusplassen Elverum

1. byggetrinn og vinnerprosjekt i arkitektkonkurranse. Urban plass med flerbruksmuligheter. Utgjør inngangspartiet til rådhuset. Store betongheller, trappearrangement og skulpturer som hovedingredienser. Ferdig 2008.

Beliggenhet: Elverum kommune
Byggherre: Elverum kommune
Arkitekt: Sjåtil & Fornæss AS
Landskapsarkitekt: Arkitektbua as
Kunstner: Nico Widerberg

Rådhuspl_Elverum_situasjonsplan