Prosjektert hyttetun ved Skihytta i Trysilfjellet

Rammetillatelse gitt i juni 2014

Bestående av:

– Hovedhytte med sokkeletasje og 3 garasjer, ca 320 m2 BYA og ca 500 m2 BRA

– Stabbur med en boenhet, ca 50 m2 BYA og 72 m2 BRA

– Anneks med to boenheter, ca 125 m2 BYA og 106 m2 BRA

– Anneks med en boenhet, ca 86 m2 BYA og 73 m2 BRA

Bygningene er planlagt oppført i bindingsverk med laftede gavler og ås-tak av rundtømmer (stav/laft) tekket med torv.

Garasjer, bakvegg i sokkel og etasjeskiller utført i betong. Vannbåren gulvvarme i alle bygninger basert på grunnvannsbrønner og varmepumper.