Østhagen, Trysil

Rehabilitering / ombygging av tidligere Trysil aldershjem.

Beliggenhet: Innbygda, Trysil kommune
Byggherre: Trysil kommune
Arkitekt: Arkitektbua as
Landskapsarkitekt: Arkitektbua as