Kommunedelplan Osenområdet

Kommunedelplan for Osenområdet med spesiell fokus på nye hytteområder, tilrettelegging for båtbruk på Osensjøen, nye boligområder og aktiviteter på grendesenteret Osnesset, sikring og videre utvikling av badeplass på regionalt friområde Osmundsand. Plan oversendt til planbehandling våren 2009

Beliggenhet: Åmot kommune
Oppdragsgiver: Åmot kommune
Konsulent: Arkitektbua as

Kdpl_Osen_Delplan Osneset_1-5000_A1

Kdpl_Osen_Oversiktskart_1-50 000