Innbygda driftsentral

Nytt renseanlegg for Innbygda sentrum og Trysilfjellet. Totalt 2865 m2 BRA. Ferdig våren 2010.

Beliggenhet: Innbygda, Trysil kommune
Byggherre: Trysil kommune
Arkitekt: Arkitektbua as
Landskapsarkitekt: Arkitektbua as