Detaljregulering senterområde nord, Nesbyen Alpinsenter

Hovedformålet med planen er innpassing av nytt skitrekk med nedfart sammen med byggeområder for fritidsboliger (med ulike krav til arealutnyttelse) og fritids- og turistformål samt gode løsninger for grønnstruktur og øvrig infrastruktur.

Beliggenhet: Nesbyen, Nes kommune i Buskerud
Oppdragsgiver: Nesbyen Fjellandby AS og Rukkedalsskogen AS
Konsulent: Arkitektbua as

Plankart_A0_1-2000

Planbeskrivelse

Planbestemmelser