Akuttbygg for psykiatrien på Sanderud

Prosjektering av utomhusanlegg, bistand ved plassering av bygg, anbud og oppfølging byggeplass. Spesiell vektlegging av spennende utomhusarealer som del av behandlingsterapien. Ferdigstilt høsten 2009.

Beliggenhet: Stange kommune
Byggeherre: Sykehuset Innlandet avd Hedmark
Arkitekt: Sjåtil & Fornæss AS
Landskapsarkitekt: Arkitektbua as

Sanderud_landskapsplan