Detaljregulering senterområde nord, Nesbyen Alpinsenter

Reguleringsplan for senterområde nord på Nesbyen Alpinsenter.

Les mer

Reguleringsplan Trysil Superpark

Reguleringsplan for Trysil Superpark beliggende på kommunens nedlagte grustak litt nord for Nybergsund. Planoppgaven omfatter bla trafikkløsninger, støyvurderinger, plassering av bygningsmasse/ aktiviteter, ivaretagelse av automatisk feredede kulturminner, terrengbearbeiding og parkmessig opparbeiding. En viktig del av planarbeidet har vært planprosessen med involvering av naboer og private grunneiere som på en eller annen måte blir berørt av […]

Les mer

Kommunedelplan Osenområdet

Kommunedelplan for Osenområdet med spesiell fokus på nye hytteområder, tilrettelegging for båtbruk på Osensjøen, nye boligområder og aktiviteter på grendesenteret Osnesset, sikring og videre utvikling av badeplass på regionalt friområde Osmundsand.

Les mer