Sagnfossen kraftstasjon

Rehabilitering, ombygging og ny turbin-/maskinhall.

Les mer

Kommunedelplan Osenområdet

Kommunedelplan for Osenområdet med spesiell fokus på nye hytteområder, tilrettelegging for båtbruk på Osensjøen, nye boligområder og aktiviteter på grendesenteret Osnesset, sikring og videre utvikling av badeplass på regionalt friområde Osmundsand.

Les mer

Rådhusplassen Elverum

1. byggetrinn og vinnerprosjekt i arkitektkonkurranse. Urban plass med flerbruksmuligheter. Utgjør inngangspartiet til rådhuset. Store betongheller, trappearrangement og skulpturer som hovedingredienser.

Les mer

Gravplass og adkomstparti Østby kirke

Nytt gravfelt med div detaljering vannpost, beplantning, gjerde, port, natursteinsbelegg, nytt adkomstparti kirke med HC-tilgjengelighet.

Les mer

Sagnfossen kraftstasjon

Oppgradering og ombygging av eksisterene kraftstasjon med ny maskinhall, landskapsplan med plassering av overskuddsmasser, massetak/istandsetting, vegetasjons-behandling, fisketrapp/-bekk mm.

Les mer

Flomvoll

Terrengforming, vegetasjonsbehandling, veger, plasser, belysning, flerbruksplass m/ kombinert punpestasjon og scenebygg.

Les mer

Akuttbygg for psykiatrien på Sanderud

Prosjektering av utomhusanlegg, bistand ved plassering av bygg, anbud og oppfølging byggeplass. Spesiell vektlegging av spennende utomhusarealer som del av behandlingsterapien.

Les mer

Innbygda driftsentral

Nytt renseanlegg for Innbygda sentrum og Trysilfjellet. Totalt 2865 m2 BRA.

Les mer

Trysil Rådhus

Påbygging ny etasje på eksisterende fløy, tilbygg nytt servicetorg, div. ombygging med heis, nytt ventilasjnsanlegg og generell opprusting. Full prosjektering med anbud og oppfølging byggeperiode.

Les mer

Horisont Trysil

Ett bygg med i 2-3 etasjer med parkeringskjeller, totalt 20 fritidsleiligheter med høy standard på en av Trysilfjellets beste tomter.

Les mer