Om oss

Arkitektbua as ble stiftet 1991 (25 år i 2016) og vi har vår hovedkompetanse innenfor byggprosjektering og areal- og landskapsplanlegging. Denne kombinasjonen gjør oss til en allsidig samarbeidspartner som kan løse de fleste oppgaver både mht. reguleringsmessige forhold og i forbindelse med aktuelle byggesaker.

Vi har for tiden 8 ansatte fordelt på følgende faggrupper:

 • 2 sivilarkitekter
 • 1 landskapsarkitekter (godkjent utdannelse NMBU, MNLA)
 • 1 arealplanlegger/ naturforvalter (NMBU)
 • 1 bygningsingeniør (MNIF)
 • 3 tekniske tegnere hvorav 1 med tilleggsutdannelse interiørarkitekt (MIAF)

Erfaringsmessig har vi omtrent lik oppdragsfordeling mellom offentlige og private oppdragsgivere. Normalt utgjør byggprosjektering ca 2/3, arealplanlegging ca 1/3, av omsetningen.

Arkitektbua as har en typisk flat og demokratisk eierkonstellasjon da 6 av de ansatte også er medeiere i bedriften.

Vi er opptatt av nødvendig kursing for å holde medarbeiderne faglig oppdatert og forsøker å ha en studietur hvert år.

Vi eier selv våre lyse og luftige lokaler midt i Innbygda sentrum.

Vi bruker Focus RAT Arkitekt 2017 som tegneprogram bygg og Focus CAT Basis, Veg og Landskap 2017 i tillegg til Focus Arealplan 2017 for arealplaner og annen landskaps- og arealprosjektering. Autodesk hovedprogrammet 2017-versjon ligger i bunn for alle de nevnte programmene. Beskrivelsesprogram NS3420: Focus anbud, versjon 2016. Av utstyr for øvrig kan nevnes egen storformat plotter (EPSON TS 5000) og skanner (OCÉ CS 4136, A1-format).

Konkurranser

Utover konkrete tilbud på jobber i konkurranse med andre konsulentfirmaer, har vi pga. god ordretilgang og få konkurranser i vårt nedslagsområde, holdt en lav profil mht arkitektkonkurranser i senere år. Kontoret har vunnet følgende konkurranser:
 • Rådhusplassen Elverum kommune (sammen med Sjåtil & Fornæss AS)
 • Utomhusplan rådhuset Bergset, Rendalen kommune
 • ”Rena 2002”, stedsutviklingsplan Rena, Åmot kommune

Større prosjekter i senere tid

Av større byggeprosjekter og arealplanleggingsoppgaver i senere år kan nevnes (se nærmere omtale under bygg, landskap og arealplan):

 • Tilbygg/ombygging Trysil barneskole, ungdomsskole og SFO
 • Rehabilitering / ombygging, Østhagen, Trysil kommune
 • Trolltoppen, leilighetsbygg, Trolltoppen Utbygging AS
 • Lillebakken, leilighetsbygg, Elverum Eiendomsselskap AS
 • Reguleringsplan for senterområde nord, Nesbyen Alpinsenter
 • Tilbygg / ombygging Trysil rådhus
 • Nytt renseanlegg, Trysil kommune
 • Horisont Trysil, leilighetsbygg Trysilfjellet, Trysilbyggerne AS
 • Kommunedelplan Osenområdet, Åmot kommune
 • Reguleringsplan Trysil Turistsenter
 • Utomhusplan nytt akuttbygg for psykiatrien på Sanderud, SIHF

Framtiden

Selv i en verden som stadig blir mindre pga. ny data- og informasjonsteknologi, kommer en ikke utenom at fysisk nærhet er viktig. Vi har ambisjoner om å være førstevalget i vårt nærområde (østre deler av Hedmark fylke), samtidig som vi gjerne gjør prosjekter hvor som helst i verden basert på at vi besitter en etterspurt kompetanse.

Vi ønsker å være i front når det gjelder energi- og miljøløsninger innenfor arkitekt- og landskapsarkitektfaget.

Som fagmiljø i landsmålestokk er vi små, men i vårt nærområde er vi – og ønsker vi fortsatt å være – store!

En ytterligere kompetanseheving for å løse framtidens krav ligger i et samarbeid med ulike kompetansemiljøer, både mht. byggenæring og samfunnsplanlegging.

Soliditet

Arkitektbua as kan vise til en ryddig økonomi med god økonomistyring og har klart å holde en stabil bemanning selv i lavkonjunkturtider!

Sist, men ikke minst: Vi har det gøy på jobb!!

Sentral godkjenning

(06.07.2016 – 06.07.2019)

  • Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) tiltaksklasse 3

 

  • Prosjektering arkitektur i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering veg-, utearealer og landskapsutforming, tiltaksklasse 2
  • Prosjektering brannkonsept, tiltaksklasse 2
  • Prosjektering konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 2

Kvalitetssystem

Vår løsning er basert på NPA’s (Norske Privatpraktiserende Arkitekter) kvalitetssystem, men tilpasset vår fagsammensetning og størrelse.