Eftaslia felt F5, Sjusjøen

Plassering av leilighetsbygg i terrenget og prosjektering av utomhusanlegg.

Les mer

Trolltoppen – Utomhusplan

To nye leilighetsbygg i Elverum. Planarbeid, prosjektering av bygg og utomhusanlegg.

Les mer

Reguleringsplan Trysil Superpark

Reguleringsplan for Trysil Superpark beliggende på kommunens nedlagte grustak litt nord for Nybergsund. Planoppgaven omfatter bla trafikkløsninger, støyvurderinger, plassering av bygningsmasse/ aktiviteter, ivaretagelse av automatisk feredede kulturminner, terrengbearbeiding og parkmessig opparbeiding. En viktig del av planarbeidet har vært planprosessen med involvering av naboer og private grunneiere som på en eller annen måte blir berørt av […]

Les mer

Rådhusplassen Elverum

1. byggetrinn og vinnerprosjekt i arkitektkonkurranse. Urban plass med flerbruksmuligheter. Utgjør inngangspartiet til rådhuset. Store betongheller, trappearrangement og skulpturer som hovedingredienser.

Les mer

Gravplass og adkomstparti Østby kirke

Nytt gravfelt med div detaljering vannpost, beplantning, gjerde, port, natursteinsbelegg, nytt adkomstparti kirke med HC-tilgjengelighet.

Les mer

Sagnfossen kraftstasjon

Oppgradering og ombygging av eksisterene kraftstasjon med ny maskinhall, landskapsplan med plassering av overskuddsmasser, massetak/istandsetting, vegetasjons-behandling, fisketrapp/-bekk mm.

Les mer

Flomvoll

Terrengforming, vegetasjonsbehandling, veger, plasser, belysning, flerbruksplass m/ kombinert punpestasjon og scenebygg.

Les mer

Akuttbygg for psykiatrien på Sanderud

Prosjektering av utomhusanlegg, bistand ved plassering av bygg, anbud og oppfølging byggeplass. Spesiell vektlegging av spennende utomhusarealer som del av behandlingsterapien.

Les mer