Trolltoppen, Elverum

Leilighetsbygg i Elverum med 14 leiligheter.

Les mer

Østhagen, Trysil

Rehabilitering / ombygging av tidligere Trysil aldershjem.

Les mer

Lillebakken, Elverum

Leilighetsbygg i Elverum med 28 leiligheter.

Les mer

Trysil Superpark – Skisseprosjekt

Det planlegges en ny spennende familiepark i kommunens gamle grustak rett nord for Nybergsund. Parken ligger flott til ved Trysilelva og har har som motto: Fra spill til virkelighet, se mer info på www.superpark.no Arkitektbua as har utført reguleringsarbeid og skisseprosjekt.

Les mer

Håndlaftet familiehytte med to boenheter i Trysilfjellet

Ferdigstilt 2011 – Ca 170 m2 bebygd areal og ca 175 m2 bruksareal( BRA) Løsning med halvplans-nivåer tilpasset topografien på tomta. Bygningen består av 3 laftekasser sammenkoblet med mellombygg av bindingsverk og tekket med torv. Ihheholder hovedboenhet med dobbel garasje i sokkel, samt anneks med underetasje og hemsløsning.

Les mer

Prosjektert hyttetun ved Skihytta i Trysilfjellet

Rammetillatelse gitt i juni 2014 Bestående av: – Hovedhytte med sokkeletasje og 3 garasjer, ca 320 m2 BYA og ca 500 m2 BRA – Stabbur med en boenhet, ca 50 m2 BYA og 72 m2 BRA – Anneks med to boenheter, ca 125 m2 BYA og 106 m2 BRA – Anneks med en boenhet, ca […]

Les mer

Sagnfossen kraftstasjon

Rehabilitering, ombygging og ny turbin-/maskinhall.

Les mer

Innbygda driftsentral

Nytt renseanlegg for Innbygda sentrum og Trysilfjellet. Totalt 2865 m2 BRA.

Les mer

Trysil Rådhus

Påbygging ny etasje på eksisterende fløy, tilbygg nytt servicetorg, div. ombygging med heis, nytt ventilasjnsanlegg og generell opprusting. Full prosjektering med anbud og oppfølging byggeperiode.

Les mer

Horisont Trysil

Ett bygg med i 2-3 etasjer med parkeringskjeller, totalt 20 fritidsleiligheter med høy standard på en av Trysilfjellets beste tomter.

Les mer