DETALJREGULERING FELT F9 OG BA6, NATTEN TVERRLIE, NES KOMMUNE

Nesfjellet Eiendom AS ønsker å starte opp detaljregulering av feltene F9 og BA6 jf kommunedelplan for Natten og Tverrlie. Trykk på overskrift for å få opp varslingsdokumentene.

Oppstartsvarsel_høringsinstanser_naboer_25.05.2018
Oppstartsmøte felt F9
1628-01_OVERSIKTSKART PLANAVG_A3_1-5000-220518