Detaljregulering Damgaard-tunet, Elverum

TJ Eiendomsutvikling AS ønsker å regulere et nytt boligområde for ene-, tomanns- og flermannsboliger i området nordøst for bydelen Ydalir.
Trykk på overskrift for å få opp dokumentene.
Oppstartsvarsel_høringsmyndigheter_naboer
1807 Oversiktskart_A3-L 1-2000
Oppstartsmøte_signert