Detaljregulering Tekna park, Stor-Elvdal kommune

På vegne av Stor-Elvdal kommune, gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, kjent igangsetting av planarbeid for Tekna park på Koppang, planid 20180100.

Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere område I4 (avsatt til idrettsanlegg i kommunedelplan for Koppang) til ski- og alpinanlegg, samt sykkel og klatrepark med tilhørende grønnstruktur og områder for friluftslivsaktiviteter.

For tilgang til dokumenter, trykk på overskrift!

Oppstartsbrev_Tekna park

Referat oppstartsmøte_sign.