Detaljregulering Trudvangata 7, Rena, Åmot kommune

Wigdal Eiendom AS ønsker gjennom denne reguleringsplanen å bidra til en mer bymessig fortetting på en sentral tomt på Rena. Trykk på overskrift for å får opp dokumentene.
Oppstartsmøte_ref_sign_29.01.2018
Br_høringsinstanser 02-03-2018