Detaljregulering Sandbakken 13, Elverum

Oleas Holding AS v/ Ole Erik Framås, eier av tomt gnr30/bnr450, ønsker å revidere eksisterende reguleringsplan med tanke på en høyere utnyttelse av byggetomten. Trykk på overskrift for å få opp dokumenter.

Br_høringsinstanser 08-02-2018
Oppstartsmøte – signert