DETALJREGULERING FOR DEL AV CARLBERGVEIEN, RYGGE KOMMUNE

Rygge kommune ønsker å regulere et areal langs Carlbergveien til bl.a. byggetomt med formål botilbud for brukere med ulike grader av funksjonshemming (6 leiligheter med fellesareal og vaktenhet). Frist for kommentar/ innspill er 26. januar 2018.

Trykk på overskrift for å få opp dokumenter!
Br_ høringsinstanser_og_naboer
Detaljregulering for del av Carlbergveien
Oversiktskart planavgrensning A3_1-1000 (1)