Oppstartsvarsel detaljregulering HB 1614 og HB 1615 i Fageråsen, Trysil kommune

Posted in: Arealplaner, Nyheter- May 14, 2014 Comments Off on Oppstartsvarsel detaljregulering HB 1614 og HB 1615 i Fageråsen, Trysil kommune

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av planarbeid med en detaljert reguleringsplan for HB 1614 og HB 1615 i Fageråsen, Trysil kommune. Hovedformålet med planen er å legge til rette for bygging av fritidsboliger, med tilhørende grønnstruktur, skiløypetrasèer, og veger. Tiltakshaver er Elin Ramleth Østli og Fageråsen Fritid as, og […]

Oppstartsvarsel Detaljregulering Mosetra hyttegrend 2, Hb 1518 i Trysil kommune

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Apr 14, 2014 Comments Off on Oppstartsvarsel Detaljregulering Mosetra hyttegrend 2, Hb 1518 i Trysil kommune

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av planarbeid med en detaljert reguleringsplan for Mosetra hyttegrend 2, HB 1518, Trysil kommune. Hovedformålet med planen er å legge til rette for bygging av fritidsboliger, med tilhørende grønnstruktur, skiløypetrasèer, og veger. Tiltakshaver er Trysilfjellet Utmarkslag SA, og Arkitektbua as er utførende konsulent for […]

DETALJREGULERING IDRETTSOMRÅDE/ FLERBRUKSHUS, VÅLER KOMMUNE

Posted in: Arealplaner- Feb 03, 2014 Comments Off on DETALJREGULERING IDRETTSOMRÅDE/ FLERBRUKSHUS, VÅLER KOMMUNE

Våler kommune ønsker å kunne bygge et flerbrukshus med tilhørende bebyggelse og trafikkareal på ei sentral tomt ved idrettsplassen i Våler sentrum. Varslingsdokumentene finner du nedenfor. Trykk på overskrift for å åpne side med dokumenter. Planprogram_30.01.2014 PlangrenseOppstart A3_1_2000 (1) Br_høringsmyndigheter_grunneiere Oppstartmøte 04 10 2013

DETALJREGULERING FRITIDSBOLIGER V/ TRYSIL GOLFBANE

Posted in: Arealplaner- Jan 23, 2014 Comments Off on DETALJREGULERING FRITIDSBOLIGER V/ TRYSIL GOLFBANE

Trysilfjell Utmarkslag SA m/ flere ønsker å bygge ut mindre og rimelige fritidsboliger i form av enkelthytter, mindre leilighetsbygg og klubbhus/ servicebygg i områder godkjent for dette formålet (godkjent områdeplan) ved Trysil Golfbane. Herved varsles oppstart med en detaljregulering av byggeområdene. Varslingsdokumentene finner du nedenfor (trykk på overskrift for å få tilgang til dokumenter): Br_høringsmyndigheter […]

REV. REGULERINGSPLAN DIGERÅSEN HYTTEOMRÅDE – FELT 8 OG DELER AV H3

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Dec 20, 2013 Comments Off on REV. REGULERINGSPLAN DIGERÅSEN HYTTEOMRÅDE – FELT 8 OG DELER AV H3

På vegne av Malmlaft Eiendom AS varsles oppstart av planarbeid med en revisjon av Reguleringsplan for Digeråsen hytteområde i Åmot kommune. Varslingsdokumentene finner du her (trykk på overskrift): Oppstartsmøte signert Br_høringsinstanser_greiere 1346-01 A3_1-2000 (1)

DETALJERGULERING FELT K1a / K1b – NESBYEN GOLF- OG AKTIVITETSPARK

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Dec 20, 2013 Comments Off on DETALJERGULERING FELT K1a / K1b – NESBYEN GOLF- OG AKTIVITETSPARK

På vegne av Nesbyen Fjellresort AS varsles oppstart av detaljplanlegging av felt K1a og K1b i reguleringsplanen for Nesbyen golf- og aktivitetspark i Nes kommune. Varslingsdokumentene finner du her (trykk på overskrift): Møtereferat K1_080513 Oppstartsbrev Regplan_Nesbyen_golf_aktivitetspark Situasjonskart m oversiktskart A3_1_2000 (1)

Detaljregulering Trysil Superpark, Trysil kommune

Posted in: Arealplaner- Jul 03, 2013 Comments Off on Detaljregulering Trysil Superpark, Trysil kommune

På vegne av Trysil Superpark AS, gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 4-1 og § 12-8, kjent igangsetting av planarbeid og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn for Trysil Superpark i Trysil kommune. Trykk på overskriftene under for tilgang til dokumentene. Brev_høringsinstanser ForslagPlanprogram030713 Referat_Oppstartsmøte_260413   Frist for uttale/merknader til oppstartsvarsel og forslag […]

Detaljregulering Nøtberget steinbrudd, Elverum kommune

Posted in: Arealplaner, Nyheter- May 07, 2013 Comments Off on Detaljregulering Nøtberget steinbrudd, Elverum kommune

På vegne av Per Langdalen gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 4-1 og § 12-8, kjent igangsetting av planarbeide og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn for Nøtberget steinbrudd i Elverum kommune. Trykk på overskriftene/lenkene under for å få tilgang til dokumentene. Dokumentene er også tilgjengelige på Elverum kommunes nettside via Plandialog. […]

Detaljregulering Slåttmyrbakken 2, Elverum kommune

Posted in: Arealplaner- Apr 03, 2013 Comments Off on Detaljregulering Slåttmyrbakken 2, Elverum kommune

På vegne av Slåttmyrbakken Eiendom AS, gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 4-1 og § 12-8, kjent igangsetting av planarbeide og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn for Slåttmyrbakken 2 i Elverum kommune. Trykk på overskriftene/lenkene under for tilgang til dokumentene. Brev_høringsinstanser_030413 Naboliste Slåttmyrbakken II, pr. 01.03.2013 Ref. oppstartsmøte Slåttmyrbakken II 22.10.2012 […]

DETALJREGULERING LILLEBAKKEN, ELVERUM KOMMUNE

Posted in: Arealplaner- Oct 22, 2012 Comments Off on DETALJREGULERING LILLEBAKKEN, ELVERUM KOMMUNE

På vegne av Elverum Eiendomsselskap AS, gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, kjent igangsetting av planarbeide for eiendommen Lillebakken i Elverum. Se vedlagte dokumenter for oppstartsvarsel! Br. høringsinstanser_19.10.2012 Referat oppstartsmøte Lilleaker OVERSIKTSKART_ A3_1-1000_191012 Greiere_ naboer