Detaljregulering Vestsiden, Trysil sentrum

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Jun 23, 2015 Comments Off on Detaljregulering Vestsiden, Trysil sentrum

På vegne av Alpinboliger AS gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, kjent igangsetting med planarbeid av detaljregulering for Vestsiden, Trysil sentrum, planid 20150400. Planområdet er avgrenset av Vestbyveien i nord, Vestsideveien i øst, fv. 26 i vest og planlagt nedfartsløype fra Trysilfjellet i sør. Hensikten med planarbeidet er å omgjøre deler […]

Områderegulering Flisa Øst, del 4, Åsnes kommune

Posted in: Arealplaner, Nyheter- May 12, 2015 Comments Off on Områderegulering Flisa Øst, del 4, Åsnes kommune

På vegne av Åsnes kommune gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, kjent igangsetting av planarbeid med revisjon av eksisterende reguleringsplan Flisa øst, del 4. Planområdet er identisk med gjeldende plan, dvs. avgrenset til Kaffegata mot vest, Tetenvegen og de tre skolene mot nord og nord-øst, den bratte skråningen ut mot Myrmoen […]

Detaljregulering skole- og idrettsområde/flerbrukshus, Våler kommune

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Apr 22, 2015 Comments Off on Detaljregulering skole- og idrettsområde/flerbrukshus, Våler kommune

På vegne av Våler kommune gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, kjent igangsetting av planarbeid med detaljregulering av skole- og idrettsområde m/ flerbrukshus i Våler sentrum. Avgrensning av planområdet er Vålgutua mot øst, Rekka, Kirkemoen og Skolebakken mot nord, Glomma mot vest og Hovdevegen i sør. Hele området i reguleringsplan for […]

Detaljregulering Hytteområde HC 1515, Skihytta, Trysil

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Mar 10, 2015 Comments Off on Detaljregulering Hytteområde HC 1515, Skihytta, Trysil

På vegne av Trysilfjell Utmarkslag SA gjøres det iht. plan- og bygningsloven § 12-8, kjent igangsetting av planarbeid av detaljregulering for Hytteområde HC 1515, Skihytta, arealplan-ID 20150300. Planområdet ligger sør for parkeringsplassen ved Skihytta i Trysilfjellet. Området er regulert til byggeområde med HC-standard i kommuneplanens arealdel. For tilgang til dokumenter, trykk på overskrift! Oppstartsbrev_HC1515 Oppstartsmøteref […]

Detaljregulering Miljøstasjon Trysilfjellet Sør

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Mar 10, 2015 Comments Off on Detaljregulering Miljøstasjon Trysilfjellet Sør

På vegne av Trysilfjell Utmarkslag SA gjøres det iht. plan- og bygningsloven § 12-8, kjent igangsetting av planarbeid av detaljregulering for Miljøstasjon Trysilfjellet Sør, arealplan-ID 20150200. Planområdet ligger på begge sider av Vestbyvegen, vest for vegen til Skihytta i Trysilfjellet. For tilgang til dokumenter, trykk på overskrift! Oppstartsbrev_Miljøstasjon Oppstartsmøteref Miljostasjon Plangrense miljøstasjon A3_2000

DETALJREGULERING TROLLTOPPEN, ELVERUM

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Feb 07, 2015 Comments Off on DETALJREGULERING TROLLTOPPEN, ELVERUM

På vegne av Trolltoppen Utbygging AS gjøres det iht. plan- og bygningsloven § 12-8, kjent igangsetting av planarbeid av detaljregulering for Trolltoppen, arealplan-ID 2015001. Planområdet ligger i sentrum av Elverum, langs med Gamle Trysilveg og inntil Galgebergparken. Området er i dag regulert til konsentrert småhusbebyggelse i form av ene- og tomanns-boliger. Innenfor planområdet er det en […]

Rev. reguleringsplan Digeråsen hytteområde – nordøstlige del

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Oct 01, 2014 Comments Off on Rev. reguleringsplan Digeråsen hytteområde – nordøstlige del

Hensikt planarbeid: Innpassing av skiskytterarena med tilhørende standplass og løypenett samt driftsbygning for alpinanlegg i området rundt dalstasjon alpinanlegg. En ønsker også å få lagt inn område med prosjektert vanndam for snøproduksjonsanlegg. For tilgang til dokumenter, trykk på overskrift! Br_høringsinstanser_greiere FORSLAG TIL ENDRING REGULERINGSPLAN A3_1-5000 (1)

DETALJREGULERING SENTEROMRÅDE NORD, NESBYEN ALPINSENTER

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Sep 19, 2014 Comments Off on DETALJREGULERING SENTEROMRÅDE NORD, NESBYEN ALPINSENTER

Nesbyen Fjellandby AS og Rukkedalsskogen AS ønsker en ny løsning for planområdet som i hovedsak er regulert tidligere (berører 3 reguleringsplaner). Endringen gjelder innpassing av nytt skitrekk med nedfart sammen byggeområder for fritidsboliger (med ulike krav til arealutnyttelse) og fritids- og turistformål samt gode løsninger for grønnstruktur og øvrig infrastruktur. Trykk på overskrift for tilgang […]

DETALJREGULERING DELER AV R1388/ R1390/ R1392 I FAGERÅSEN, TRYSILKOMMUNE

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Sep 17, 2014 Comments Off on DETALJREGULERING DELER AV R1388/ R1390/ R1392 I FAGERÅSEN, TRYSILKOMMUNE

Norske Fjellbygg AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av fritidsboliger med tilhørende grønnstruktur, skiløypetrasèer, og veger på 2 byggeområder beliggende på hver side av det nye hotellet i Fageråsen . Detaljerte planer og illustrasjoner for arealutnyttelsen vil bli utarbeidet i løpet av høsten og vil foreligge som del av detaljreguleringen. Trykk på overskrift for tilgang […]

DETALJREGULERING SOLBERGLIA 3

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Jun 26, 2014 Comments Off on DETALJREGULERING SOLBERGLIA 3

På vegne av Østby Utmarkslag gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, kjent igangsetting av planarbeide med reguleringsplan for hytteområde Solberglia 3. Trykk på overskrift for å se dokumenter. Annonsering oppstart br 25.06.2014 OVERSIKTSKART A3_1-4000 (1)