Detaljregulering HC5613 Fulufjellet, Trysil kommune

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Sep 21, 2017 Comments Off on Detaljregulering HC5613 Fulufjellet, Trysil kommune

Arkitektbua AS, på vegne av Fulufjellet AS, starter arbeidet med å detaljregulere området som i kommuneplanen har betegnelsen HC5613 med planid 20170200. Br_oppstartsvarsel_høringsmyndigheter_naboer_21.09.2017 1668-02_A3_1-5000 Referat_oppstartsmøte_27.06.2017

DETALJREGULERING Friområde Rena skole – Startområde Birkebeinerløypa, Åmot kommune.

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Mar 31, 2017 Comments Off on DETALJREGULERING Friområde Rena skole – Startområde Birkebeinerløypa, Åmot kommune.

På vegne av Åmot kommune gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, kjent igangsetting av planarbeid med detaljregulering av Friområde Rena skole – Startområde Birkebeinerløypa, planid 42920170100. Planområdet ligger ligger vest for Rena skole, avgrenset av Åsbygdsvegen i sør og Lappland i nord. I vest går området inn på Rostadsætervegen i eksisterende […]

DETALJREGULERING NATRUDSTILEN 10 – PLANID 2017030899, RINGSAKER KOMMUNE

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Mar 30, 2017 Comments Off on DETALJREGULERING NATRUDSTILEN 10 – PLANID 2017030899, RINGSAKER KOMMUNE

Varsel om oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn for “Sjusjøen Birkebeinerlandsby & park”. Trykk på overskrift for å få opp dokumenter. Br_høringsinstanser_naboer_27.03.2017 Planprogram_Nattrudstilen_10 1609-01_OVERSIKTSKART_AREALBRUK_270317-A3-L_1_5000 1609-02_ILLUSTRASJON_270317_A3-L_1-5000 1609-03_TEMAKART_270317-_A1-L_1-4000 Vedtak_planutvalg_15.03.2017

DETALJREGULERING FORTAU/ GANGVEG LANGS FAGERÅSVEGEN

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Mar 15, 2017 Comments Off on DETALJREGULERING FORTAU/ GANGVEG LANGS FAGERÅSVEGEN

Fageråsen Hytteområde AS ønsker å få etablert en fortaus-/gangvegs-løsning langs Fageråsvegen gjennom de mest sentrale byggeområdene i Fageråsen. Trykk på overskriften for å få opp dokumentene. Br_høringsinstanser_naboer Notat_oppstartsmøte_15 11 2016 1670 OVERSIKTSKART_A2_1-3000

Detaljregulering HB 8713, Rømonysetra 5

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Feb 08, 2017 Comments Off on Detaljregulering HB 8713, Rømonysetra 5

På vegne av grunneierne i planområdet v/ kontaktperson Stein Bjørnersen gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, kjent igangsetting av planarbeid med detaljregulering for HB 8713, Rømonysetra 5 – Trysil kommune, planid 20160200. Planområdet ligger øst for Rømonysetra på begge sider av Bittermarkvegen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for […]

Detaljregulering Kjernmoen grustak

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Dec 21, 2016 Comments Off on Detaljregulering Kjernmoen grustak

På vegne av grunneier Erik Lynne gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, kjent igangsetting av planarbeid med detaljregulering for Kjernmoen grustak – Trysil kommune, planid 20160100. Planområdet ligger ca. 100 m øst for Vesle Osensjøen og 500 m nord for Rv 25. Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere et område som […]

OMRÅDEREGULERING KJØLEN NEDRE, FLISA SENTRUM

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Dec 02, 2016 Comments Off on OMRÅDEREGULERING KJØLEN NEDRE, FLISA SENTRUM

Åsnes kommune ønsker å revidere deler av Reguleringsplan for Kjølen Nedre for å legge til rette for nybygg med 30 omsorgsboliger med tilhørende servicsarealer. Samtidig ønsker en å gjøre visse tilpasninger av reguleringsplanen for å gjøre området mer attraktivt for utbygging. Se mer i vedlagte oppstartsvarsel. Trykk på overskrift for å få opp vedlegg. Br_høringsinstanser_01.12.2016 […]

Revisjon reguleringsplan Digeråsen hytteområde, felt H1

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Sep 23, 2016 Comments Off on Revisjon reguleringsplan Digeråsen hytteområde, felt H1

På vegne av Rena Byggsystem AS gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, kjent igangsetting med planarbeid med revisjon av Reguleringsplan for Digeråsen hytteområde felt H1. Digeråsen_gjeldende_regbest Ref_oppstartsmøte_24.08.16_sign Br_høringsinstanser_grunneiere_naboer_21.09.2016

Detaljregulering Trysilfjellet Arena Område AFT1, Trysil kommune

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Jan 21, 2016 Comments Off on Detaljregulering Trysilfjellet Arena Område AFT1, Trysil kommune

På vegne av Trysilfjell Utmarkslag SA gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, kjent igangsetting av planarbeid med detaljregulering for Trysilfjellet Arena Område AFT1, Trysil kommune, planid 20150600. Planområdet ligger sør for Vestbyveien, både øst og vest for øvre innkjøring til Trysil Turistsenter. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for […]

Detaljregulering Basevuovdi, Kárásjohka/Karasjok kommune

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Jul 06, 2015 Comments Off on Detaljregulering Basevuovdi, Kárásjohka/Karasjok kommune

På vegne av Stig Harby gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, kjent igangsetting av planarbeid med privat detaljreguleringsplan for Basevuovdi, Kárášjohka/Karasjok kommune, arealplanid 201401. Formål: Etablering av en helårs fritidsbolig på hver av de to eiendommene tilhørende Harby, samt tilhørende tiltak for gjenopptakelse av primærnæringer, fjellstuedrift og annen tilleggsnæring for på […]