DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE BYGDERBERGET NORD

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Jan 24, 2019 Comments Off on DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE BYGDERBERGET NORD

Klikk på dokumentene for å laste ned: Referat oppstartsmøte Br Høringsinstanser Naboer Planbestemmelser

OPPSTARTSVARSEL GANGVEG LANGS VESTBYVEGEN

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Jan 24, 2019 Comments Off on OPPSTARTSVARSEL GANGVEG LANGS VESTBYVEGEN

Klikk på dokumentene for å laste ned: Oppstartsmøtereferat. Br_høringsinstanser_naboer. Oversiktskart.

GANGVEG/ FORTAU FAGERÅSVEGEN FRA TRYSIL HØYFJELLSENTER TIL MILJØSTASJON – VARSEL ENDRET/UTVIDET PLANAVGRENSNING

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Dec 20, 2018 Comments Off on GANGVEG/ FORTAU FAGERÅSVEGEN FRA TRYSIL HØYFJELLSENTER TIL MILJØSTASJON – VARSEL ENDRET/UTVIDET PLANAVGRENSNING

Klikk på dokumentene for å laste ned: Br_høringsinstanser_naboer_nytt_varsel ILLUSTRASJON ENDRET PLANAVG 231118 A3 1-3000 DEL 1 ILLUSTRASJON ENDRET PLANAVG 231118 A3 1-3000 DEL 2 Notat_oppstartsmøte_15 11 2016 sign

DETALJREGULERING HØGSKOLEOMRÅDET RENA

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Oct 03, 2018 Comments Off on DETALJREGULERING HØGSKOLEOMRÅDET RENA

Åmot kommune ønsker å legge til rette for videre utvikling av Høgskoleområdet på Rena.Trykk på overskrift for å få opp dokumenter. Br_oppstartsvarsel_01.10.2018 Referat_oppstartsmøte_22.08.2018 OVERSIKTSKART-A3-L 1-1000

DETALJREGULERING FELT F9 OG BA6, NATTEN TVERRLIE, NES KOMMUNE

Posted in: Arealplaner, Nyheter- May 25, 2018 Comments Off on DETALJREGULERING FELT F9 OG BA6, NATTEN TVERRLIE, NES KOMMUNE

Nesfjellet Eiendom AS ønsker å starte opp detaljregulering av feltene F9 og BA6 jf kommunedelplan for Natten og Tverrlie. Trykk på overskrift for å få opp varslingsdokumentene. Oppstartsvarsel_høringsinstanser_naboer_25.05.2018 Oppstartsmøte felt F9 1628-01_OVERSIKTSKART PLANAVG_A3_1-5000-220518

Søker landskapsarkitekt

Posted in: Nyheter- Apr 16, 2018 Comments Off on Søker landskapsarkitekt

Arkitektbua AS søker landskapsarkitekt med erfaring og solid kompetanse innen areal-/ landskapsplanlegging. Må beherske digitale planleggingsverktøy og ha god norsk både skriftlig og muntlig framstillingsevne. Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver sammen med en hyggelig og tverrfaglig gjeng i trivelige lokaliteter midt i Trysil sentrum. Dette er arbeidsplassen for deg som i tillegg til faglige ambisjoner også […]

Detaljregulering Damgaard-tunet, Elverum

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Apr 09, 2018 Comments Off on Detaljregulering Damgaard-tunet, Elverum

TJ Eiendomsutvikling AS ønsker å regulere et nytt boligområde for ene-, tomanns- og flermannsboliger i området nordøst for bydelen Ydalir. Trykk på overskrift for å få opp dokumentene. Oppstartsvarsel_høringsmyndigheter_naboer 1807 Oversiktskart_A3-L 1-2000 Oppstartsmøte_signert

Detaljregulering Tekna park, Stor-Elvdal kommune

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Mar 23, 2018 Comments Off on Detaljregulering Tekna park, Stor-Elvdal kommune

På vegne av Stor-Elvdal kommune, gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, kjent igangsetting av planarbeid for Tekna park på Koppang, planid 20180100. Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere område I4 (avsatt til idrettsanlegg i kommunedelplan for Koppang) til ski- og alpinanlegg, samt sykkel og klatrepark med tilhørende grønnstruktur og områder for […]

Detaljregulering Trudvangata 7, Rena, Åmot kommune

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Mar 06, 2018 Comments Off on Detaljregulering Trudvangata 7, Rena, Åmot kommune

Wigdal Eiendom AS ønsker gjennom denne reguleringsplanen å bidra til en mer bymessig fortetting på en sentral tomt på Rena. Trykk på overskrift for å får opp dokumentene. Oppstartsmøte_ref_sign_29.01.2018 Br_høringsinstanser 02-03-2018

Detaljregulering Sandbakken 13, Elverum

Posted in: Arealplaner, Nyheter- Feb 10, 2018 Comments Off on Detaljregulering Sandbakken 13, Elverum

Oleas Holding AS v/ Ole Erik Framås, eier av tomt gnr30/bnr450, ønsker å revidere eksisterende reguleringsplan med tanke på en høyere utnyttelse av byggetomten. Trykk på overskrift for å få opp dokumenter. Br_høringsinstanser 08-02-2018 Oppstartsmøte – signert