Landsbygda og landsbyens planlegger

Med god kunnskap om historie og tradisjon, arkitektur og landskap – med et kreativt blikk for nødvendig fornyelse – i pakt med moder jord og de menneskelige behov.